• Snabba Leveranser
  • Butiker över hela landet
  • Kulörkollektioner 

Hållbara produkter du kan lita på


På Nordsjö brukar vi säga att vi sätter färg på människors liv. Om framtiden ska bli lika färgstark måste vi ta hand om världen där vi bor. Att tänka hållbart i allt vi gör är helt avgörande. Faktum är att vi har kommit en god bit på väg. Det är med stolthet vi konstaterar att vi har en av marknadens mest kompletta sortiment med miljömärkt färg. Vårt löfte till dig är att alltid se till att våra produkter tar så stor hänsyn till både miljö och människa som möjligt. Och för att göra det enklare för dig att göra bättre val har vi samlat produkter som är fördelaktigare för människa och miljö under.

Image title


Varför ska du välja miljömärkt färg?


Miljömärkningarna visar att färgen lever upp till stränga miljö- och hälsokrav. Miljömärkningarna påvisar att färgen innehåller färre miljöskadliga ämnen och lägre halter av hälsoskadliga ämnen än andra färger. För inomhusfärger kan man även ställa tuffare krav på allergiframkallande ämnen vilket innebär att det totalt utsläppet av flyktiga organiska ämnen inte får överstiga ett visst gränsvärde. 

Kort om miljömärkt:
  • Klarar stränga krav på lösningsmedel
  • Klarar stränga krav på miljöfarliga ämnen och konserveringsmedel
  • Klarar strängare krav på hälsofarliga ämnen, t.ex. mjukgörande medel
  • Är effektiva och klarar tuffa funktionskrav

Se alla miljömärkta produkter


Våra miljömärkningar


Image title

Svanen

En nordisk miljömärkning som övervakas av Miljömärkning i Sverige och som ställer höga krav på produkten, emballaget samt fabriken där produkten tillverkas. Märkningen tar också hänsyn till kvalitetsledningssystemet och råvaruhanteringen. Färgen måste dessutom ha en beskrivning av hur den ska användas och hur den ska tas omhand när den blir till avfall.

EU Ecolabel

Ett europeiskt miljömärke som hanterasa av Miljömärkning i Sverige men initierades av EU-kommissionen. För att få licens måste din produkt uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt och tillverkaren måste visa att produkterna uppfyller dem genom tester och dokumentation

Svanen och EU Ecolabel
De vanligaste märkningarna av färg är Svanen som är Nordens officiella miljömärkning och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Övergripande ansvar för båda två har det statliga bolaget Miljömärkning Sverige. Där arbetar man utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen viljet garanterar opartiskhet och trovärdighet.
Vad är skillnaden?
Det enda som skiljer dessa märkningar åt är att Svanen också ställer krav på själva färgburken och etiketten. De får till exempel inte innehålla PVC.


Svalan (Astma- och Allergiförbundet)

Eftersom kemikalier kan irritera luftvägarna och ibland orsaka snuva, hosta och astma är vissa av våra produkter märkta med Astma- och Allergiförbundets egen märkning Svalan. Det innebär att det totala utsläppet av flyktiga ämnen inte får överstiga ett visst gränsvärde och att ett certifierat och oberoende laboratorium står för analyserna. Oavsett vad halten av allergiframkallande ingredienser är så anges de på produktens förpackning tillsammans med en förklarande informationstext om försiktighet och god ventilation.


Laddar