• Snabba Leveranser
  • Butiker över hela landet
  • Kulörkollektioner 

Integritetspolicy

Akzo Nobel Group of Companies (Akzo Nobel)(hädanefter omtalat som "vi") ser det som vår uppgift att skydda och respektera ditt privatliv. Denna politik (tillsammans med våra användarvillkor och andra dokument som vi refererar till) är grundläggande för hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Läs vänligen nedanstående text för att förstå hur vi arbetar i praxis och hur vi hanterar personuppgifter:
1.1. Vi vill ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Vi använder informationen som du delar med oss till att göra våra tjänster och din upplevelse ännu bättre. Målet med detta Sekretessmeddelande är att ge dig en tydlig översikt över hur vi använder dina Personuppgifter, vårt arbete med att skydda dina Personuppgifter och vilka alternativ du har för att kontrollera din Personuppgifter och skydda din integritet-1.2. Om du är yngre än 16 år får du endast skicka Personuppgifter till Akzo Nobel Decorative Coatings AB om du har ett skriftligt tillstånd från någon av dina föräldrar eller vårdnadshavare som har läst detta Sekretessmeddelande.
Den Registeransvarige som fastställer syfte och tillvägagångssätt för behandlingen av dina Personuppgifter är Akzo Nobel Decorative Coatings AB med registrerat huvudsäte på Staffanstorpsvägen 50, 2015 17 Malmö, registrerat i Malmö under företagsnummer 556142-8011 (”Vi”, ”Oss”, ”Vår/Vårt/Våra”).
Såvida inte kontexten anger annat har de termer som beskrivs nedan följande innebörd:”Expertapp” avser applikationen som hämtats till din elektroniska enhet. ”Databehandlare” avser alla parter som behandlar dina Personuppgifter på vårt uppdrag. ”Lag” avser alla tillämpliga lagar och förordningar som rör sekretess. ”Personligt konto” avser det personliga konto som du skapar på Webbplatsen eller i Expertappen.“Personuppgifter” avser alla personuppgifter som vi samlar in om dig när

(i) du godkänner att vi placerar cookies på din elektroniska enhet(ii) du skapar ett Personligt konto eller (iii) du överför bilder eller videor

”Sekretessregler” avser sekretessreglerna som godkänts av AkzoNobel-koncernen. “Sekretessmeddelande” avser detta sekretessmeddelande.“Behandling” avser alla åtgärder som utförs av oss i samband med dina Personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, lagring, organisering, ändring, användning, utlämning (inklusive beviljandet av fjärråtkomst), överföring eller radering av dina Personuppgifter. “Webbplats” avser webbplatsen https://shop.nordsjoprofessional.se.
Vi använder dina Personuppgifter för en mängd olika syften. Du kan se en översikt över olika typer av Personuppgifter och för vilka syften de används nedan.

4.1. När du använder våra Webbplatser eller Appar, för att tillhandahålla dig Webbplatserna eller Expertappen samt för teknisk hantering av Webbplatsen. Vi behandlar tekniska Personuppgifter som din IP-adress, vilken webbläsare du använder, besökta webbplatser, föregående/nästa besökta webbplatser samt ett besöks varaktighet i syfte att leverera Webbplatsens och Expertappens funktioner för att hitta informationen på ett snabbt och enkelt sätt. Dessa Personuppgifter används också för att lösa tekniska problem eller för att förbättra tillgängligheten till vissa delar av Webbplatsen eller Expertappen. För detta ändamål använder vi också cookies. 4.2. När du öppnar ett Personligt konto hos oss, för att administrera kontot och för att säkerställa att dina köp är konfidentiella och säkra. När du väljer att registrera dig hos oss måste du ange Personuppgifter som ditt namn, en giltig e-postadress och annan obligatorisk information, så att vi kan skapa ett Personligt konto åt dig. Endastfälten markerade med en stjärna är obligatoriska. Om du inte fyller i alla obligatoriska fält kan du inte skapa ett Personligt konto. Dessa Personuppgifter gör det möjligt för oss att administrera ditt Personliga konto och att säkerställa att dina köp är konfidentiella och säkra. Dessutom behandlar vi Personuppgifter som ditt visningsnamn, din roll och dina inloggningsuppgifter. Vi kan till exempel ändra ditt lösenord åt dig. Vi kan däremot inte se ditt lösenord. Du kan alltid säga upp ditt Personliga konto genom att logga in på ditt Personliga konto och begära en uppsägning av ditt Personliga konto.4.3. När du köper produkter via vår webbutik, för att behandla din order och för kunderserviceändamål och relationshantering. När du använder tjänsterna i vår webbutik använder vi dina Personuppgifter för att hantera ditt köp och leverera din beställning, rapportera status för din beställning och, när en transaktion misslyckas, kontakta dig angående transaktionen. För detta behöver vi ha minst ditt namn och adress, kontaktuppgifter som telefonnummer eller e-postadress, kreditkortsuppgifter eller annan betalningsinformation, ditt godkännande av våra allmänna villkor och huruvida du vill få vårt nyhetsbrev eller inte. Dessutom behandlar vi information om dig gällande vilka köp du gjort hos oss. När du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på Webbplatsen eller i Expertappen, via e-post eller på annat sätt, använder vi din kontaktinformation, din korrespondens med oss gällande frågor och alla andra Personuppgifter som tillhandahålls av dig för att besvara dina frågor. 4.4. För utveckling och förbättring av produkter och tjänster. Vi använder sammanslagna Personuppgifter för att analysera kundbeteenden och för att justera våra produkter och tjänster efter dessa för att säkerställa att de är relevanta för våra kunder. Detta innebär att vi analyserar hur ofta du läser våra nyhetsbrev, hur ofta du besöker vår Webbplats eller använder Expertappen, vilka sidor du klickar på och vilka produkter du köper via vår Webbplats och Expertappen. Baserat på den här informationen kan vi justera dina erbjudanden, vårt nyhetsbrev och vår Webbplats. Vi kan också anpassa våra kampanjer baserat på vår analys. Vi kan undersöka marknadstrender via statistiska analyser för att utvärdera och anpassa våra produkter och vår marknadsföring efter nya utvecklingar. Undersökningsresultaten rapporteras dock endast i sammanslagen form. 4.5. Endast om du har samtyckt till detta under din kontoregistrering, för att skicka personligt anpassade information om oss till dig. Du kan välja att få personligt anpassade kommersiella meddelanden, inklusive ett personligt anpassat nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang från oss. För detta skapar vi profiler och analyserar hur du interagerar med oss. Vi tittar bland annat på följande av dina Personuppgifter:
  • ditt namn, kön, födelsedatum, e-postadress och fysiska adress
  • dina preferenser och intressen, till exempel de du har aktivt delat med oss, men även de som härleds från ditt registrerade interagerande med andra av AkzoNobels webbplatser och appar (för vilka vi kan använda cookies)
  • din köphistorik, både online (om du kopplar dina köp till din profil) och offline (när du kör ett offlineköp)
  • länkar du klickar på i våra e-postmeddelanden
  • meddelanden om köp inuti appar
På det här sättet får vi information om dina intressen och kan se till att vi tillhandahåller dig den information och de kampanjer som är av störst intresse för dig. Vi kan också be om din åsikt gällande våra produkter och tjänster. Om du inte vill få några fler meddelanden eller om du vill tacka nej till att ta få eller se en viss form av kommunikation från oss (t.ex. sms, sociala medier, e-post eller vanlig post) behöver du bara följa stegen som beskrivs i just den kommunikationen. (Du kan alltid ändra dina inställningar genom att logga in på ditt Personliga konto och avmarkera kryssrutorna för nyhetsbrev och evenemang. Detta är möjligt via webben men inte via appen)Utöver det ovanstående kan vi använda dina Personuppgifter för statistisk, historisk eller vetenskaplig information.
Vi meddelar dig om vi ändrar sättet som vi använder dina Personuppgifter på enligt informationen i avsnitt 5, i vilket fall du kan vägra ändringen.
6.1. Vi överför endast dina Personuppgifter till Databehandlare i den utsträckning som behövs för gällande verksamhetsändamål enligt informationen i avsnitt 4 above. 6.2. Dina Personuppgifter skickas inte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Dina Personuppgifter sparas av Databehandlare vars servrar är belägna i Nederländerna och Storbritannien.
Vi sparar inte dina Personuppgifter längre än vad som krävs för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna samlades in, eller så länge som tillåts enligt lag.
9.1. Dina Personuppgifter behandlas med strikt sekretess och vi har vidtagit lämpligt tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot förlust eller otillåten behandling av dina Personuppgifter. För detta ändamål använder vi flera säkerhetstekniker, inklusive säkra servrar, brandväggar och kryptering, samt fysiska skydd av platserna där dina Personuppgifter lagras. 9.2. När vi begär att en Databehandlare behandlar dina Personuppgifter, i sin helhet eller delvis, sluter vi alltid ett avtal med den Databehandlaren enligt vilket den måste följa våra instruktioner, se till att dina Personuppgifter är strikt konfidentiella och vidta rimlig säkerhetsåtgärder. Vi förbehåller oss alltid rätten att utföra granskningar för att säkerställa att Databehandlaren uppfyller villkoren i ovan nämnda avtal.
På Webbplatsen och i Expertappen hittar du ett antal länkar till andra webbplatser. Även om dessa webbplatser har valts ut omsorgsfullt ansvarar vi inte för behandlingen av dina Personuppgifter via dessa Webbplatser. Våra Allmänna villkor ange länk och detta Sekretessmeddelande gäller därför inte för användningen av sådana webbplatser.
11.1. Vår Webbplats och Expertappen kan tillhandahålla dig sociala insticksprogram från olika sociala nätverk. Om du väljer att interagera med ett socialt nätverk (till exempel genom att registrera ett konto) kommer din aktivitet på vår Webbplats eller i vår Expertapp även att vara tillgänglig för sociala medier som Facebook och Twitter. 11.2. Om du är inloggad på något av dessa sociala nätverk under ditt besök på vår Webbplats eller när du använder Expertappen kan det sociala nätverket lägga till den här informationen i din profil på det nätverket. Om du interagerar med något av de sociala insticksprogrammen överförs den här informationen till det sociala nätverket. Om du inte vill göra en sådan dataöverföring ska du logga ut från det sociala nätverket innan du går in på vår Webbplats eller använder Expertappen. 11.3. Vi erbjuder även möjligheten att skapa ett konto hos oss via ditt sociala nätverkskonto (t.ex. Facebook). På så sätt sparar du tid eftersom dina inloggningsuppgifter importeras från ditt sociala nätverkskonto. Observera att när du använder denna ”sociala inloggning” kan vi få viss information via det sociala nätverket, till exempel ditt namn, din ålder, din plats, dina preferenser, ditt yrke och annan information från din öppna profil, och eventuellt också åtkomst till dina bilder eller vänlistor på det sociala nätverket. Den här informationen efterfrågas inte av oss, utan tillhandahålls av det sociala nätverket via användningen av alternativet för social inloggning. När du använder alternativet för social inloggning importerar vi endast den information som behövs för att skapa ditt Personliga konto hos oss. När vi mottar annan information via det sociala nätverket ignorerar vi den. Efter att ditt Personliga konto skapats kan du komplettera det med all information du är villig att dela med oss. 11.4. På din profil på det sociala nätverket kommer reklam från AkzoNobel att visas i den utsträckning du tillåtit detta via det sociala nätverkets sekretessinställningar. 11.5. Läs sekretesspolicyerna för dessa sociala nätverk för detaljerad information om insamling och överföring av personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kan göra lämpliga sekretessinställningar.
12.1. Du har rätt att bereda dig åtkomst till dina Personuppgifter när som helst samt att få dessa korrigerade eller borttagna genom att skicka en begäran till: Akzo Nobel Decorative Coatings AB, 205 17 Malmö, Tfn 040-35 50 00, E-post info.mma@akzonobel.com. 12.2. Utöver det ovanstående kan du korrigera vissa av dina Personuppgifter genom att logga in på ditt Personliga konto och ändra de Personuppgifter som är felaktiga.
Du behåller alla rättigheter och kompensationen som du kan ha enligt gällande Lag. Våra Sekretessregler ska endast gälla där de ger extra skydd av Personuppgifter. Där tillämplig Lag ger ett mer omfattande skydd än våra Sekretessregler ska Lagen gälla. Där våra Sekretessregler ger mer omfattande skydd än Lagen eller ger dig ytterligare skydd, rättigheter eller kompensationer ska våra Sekretessregler gälla.
Detta Sekretessmeddelande regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige. I den största utsträckning det tillåts av gällande lagar ska eventuella anspråk eller tvister som uppstår på grund av eller i samband med detta Sekretessmeddelande inlämnas till domstol i Sverige.
Om du har frågor, kommentarer eller funderingar gällande vår integritetspolicy, eller frågor gällande tillgång till de uppgifter vi har om dig, ber vi dig att höra av dig till oss.
Laddar