• Snabba Leveranser
  • Butiker över hela landet
  • Kulörkollektioner 

Så funkar NCS systemet


NCS, Natural Colour System®, är ett vetenskapligt system som är baserat på hur vi visuellt upplever färg.
Det är en global standard för att definiera, kvalitetssäkra och kommunicera kulör, som i sin tur möjliggör
och förenklar kommunikationen mellan exempelvis en kund och proffsmålare.

Text och bilder är hämtat från NCS officiella hemsida: https://ncscolour.com/sv/ncs/

1. NCS ELEMENTARFÄRGER 

Systemet utgår från sex elementarfärger som människor upplever som "rena". De fyra kulörta elementarfärgerna är gult (Y), rött (R), blått (B) och grönt (G). Vitt (W) och Svart (S) är så kallade okulörta elementarfärger. Alla andra färger kan beskrivas genom sin större eller mindre likhet med elementarfärgerna. 
Image title

2. NCS FÄRGRYMD

Med elementarfärgerna som utgångspunkt, kan man beskriva alla färgers inbördes samband i en tredimensionell beskrivningsmodell, NCS Färgrymd, vilken innefattar hela "färgvärlden" och gör det möjligt att ange vilken färgförnimmelse som helst. För tydlighetens skull brukar man visa den i två projektioner - färgcirkeln och färgtriangeln.

3. NCS FÄRGCIRKEL - KULÖRTON

Färgcirkeln är ett horistontellt snitt genom färgrymdens midja där de fyra kulörta färgerna (gult, rött, blått och grönt) är placerade som en kompass med lika avstånd dem emellan. Varje fjärdedel, kvadrant, i färgcirkeln är indelad i 100 steg som används för att ge kulörtonen en entydig beteckning. 

Image title

4. NCS FÄRGTRIANGEL - NYANS

Färgtriangeln är ett vertikalt snitt genom färgrymden. I triangelns bas finns gråskalan från vitt (W) till svart (S) samt den maximala kulörta färgen, kulörtheten (C) inom respektive kulörton (färgfamilj). Kulörtheten anger hur stark färgen är, ju längre ut i triangeln ju starkare är färgen. Skalorna för svarthet, vithet och kulörthet är indelade i hundra delar, som liksom färgcirkeln kan uppfattas som procentangivelser. 

Image title
Laddar